פסלים מודולאריים מחלקים

פסלים מודולריים הצופה יכול להרכיבם כל פעם מחדש ליצירת נרטיבים שונים

גוף האישה המודולרי המטופל במרבית עבודותיי מבטא את המורכבות של חיי האישה המתחלקים בין עבודתה, שאיפותיה, משפחתה ונפשה הנאבקת והמטלטלת, בו זמנית, בין אנרכיה מסוכסכת לפיוס והשלמה. הפירוק וההפרדה הפיסוליים הם גם מצבים מטאפוריים לאדם המנותק ממשפחתו, מתבנית נוף מולדתו ומהדפוסים התודעתיים המסורתיים שעברו מדור לדור, עד שנפשו הפכה למפוצלת בין מספר זהויות: חברתית, לאומית ומגדרית.

המודולריות של הפסלים מזמינה את הצופה לגעת בהם, לשחק עימם ולהרכיבם מחדש ומאפשרת לו  להתבונן, לבחון ולחשוב על הדמות החדשה שנוצרה ממספר נקודות מבט. זו גם הזדמנות עבורו להיות שותף ומחויב ליצירה המכילה את השונה והדומה, העימות וההשלמה כהזמנה לחיים של הרמוניה, שלום ותקווה.

  • Facebook

©2020 by SANA FARAH-BISHARA.